CHEF TAKO BANDAR BARU NILAI

NAMA: RAHMATUL FIKRI BIN HAIDIN

NO. TEL: 0129193709

ALAMAT TAPAK NIAGA: BANDAR BARU NILAI/LANDMARK DATARAN NILAI