CHEF TAKO HAKIM DGV MELOR

NAMA: MUHAMMAD HAKIM

NO. TEL: 0199866852

ALAMAT TAPAK NIAGA: KEDAI PHOTOSTAT KLG JAMBU MERAH MELOR, 16400 KOTA BHARU