CHEF TAKO HOSPITAL TEMERLOH

NAMA: RAHMATUL FIKRI HAIDIN

NO. TEL: 0129193709

ALAMAT TAPAK NIAGA: JALAN UTAMA KAMPUNG PAYA LUAS, TEMERLOH, PAHANG