CHEF TAKO JALAN BADLISHAH

NAMA: NUR MAHANUM BINTI NORDIN

NO. TEL: 0178131621

ALAMAT TAPAK NIAGA: JALAN BADLISHAH, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH