CHEF TAKO KEM UKK

NAMA: MOHD AFFENDY BIN SUHAIMI

NO. TEL: 0196288649

ALAMAT TAPAK NIAGA: KEM UKK, 27200 KUALA LIPIS, PAHANG