CHEF TAKO KG RAHMAT KULAI

NAMA: SHIKRY EMYNAZEEM B AZHAR

NO. TEL: 0118638842

ALAMAT TAPAK NIAGA: KG RAHMAT KULAI