CHEF TAKO OLAK LEMPIT

NAMA: AZZULAIKHA

NO. TEL: 0129783146

ALAMAT TAPAK NIAGA: JALAN HJ WAHAB/JALAN PASAR MALAM OLAK LEMPIT