CHEF TAKO RAUB JAYA

NAMA: SAARI BIN ISMAIL

NO. TEL: 0192202066

ALAMAT TAPAK NIAGA: TAMAN RAUB JAYA 3, 27600 RAUB PAHANG