CHEF TAKO SUNGAI KAPAR INDAH

NAMA: AZRI

NO. TEL: 0176653625

ALAMAT TAPAK NIAGA: TAMAN SUNGAI KAPAR INDAH, SUNGAI KAPAR INDAH, 42200 KAPAR, SELANGOR