CHEF TAKO RESTORAN PELITA FAIR PARK IPOH

NAMA: AZMI

NO. TEL: 01128609979

ALAMAT TAPAK NIAGA: RESTORAN PELITA FAIR PARK IPOH