CHEF TAKO SAUJANA UTAMA SG BULOH

NAMA: HAIKAL

NO. TEL: 0179019920

ALAMAT TAPAK NIAGA: HRESTORAN MAMAK AK BISTRO SAUJANA UTAMA 3, SUNGAI BULOH