CHEF TAKO UMINAKI BUKIT KAPAR KLANG

NAMA: ROHANA

NO. TEL: 0192327414

ALAMAT TAPAK NIAGA: JALAN ISKANDAR, KG BUKIT KAPAR, 42200 KAPAR, SELANGOR